DISSENY EDITORIAL

Els projectes de Disseny editorial són aquells que tenen com a finalitat una edició i publicació. per tant, parlem de llibres, revistes i catàlegs. En els projectes de disseny editorial, Arsblanc, treballa el disseny de la publicació: portada, títols, textos,… i a més la maquetació de tot el contingut: textos i fotografies. Seguim criteris d’ecoedició i ecodisseny en la seva realització.