BRANDING O IDENTITAT DE MARCA

El Branding és el procés de definició d’una marca. Per això, a Arsblanc ho fem colze a colze amb el client. Així sabem quina és la seva visió i necessitats comunicatives, ja sigui un projecte personal, una institució o una empresa. Amb el branding o identitat de marca, fem que cada projecte únic i que tingui la solidesa i el posicionament que necessita amb un discurs propi i coherent.

El Branding és la suma de diferents elements per trobar aquesta imatge homogènia i coherent que ens defineix com a marca. Entre aquests elements tenim la imatge corporativa, el naming, el logotip, el símbol, tipografia i colors corporatius i finalment el manual d’estils, on es defineix l’aplicació d’aquests elements en diferents suports. Totes aquestes accions determinen el valor de marca, la identitat del teu projecte.