SENYALÍSTICA I MUNTATGES EXPOSITIUS

En aquest apartat del portfolio d’Arsblanc trobem els projectes de disseny de senyalística, és a dir, intervencions en l’espai amb la finalitat d’informar, dirigir i situar les persones en aquest espai. Els meus projectes de senyalística, formen part d’un projecte de disseny més global de branding. Així que segueixen les directrius del manual d’estils de la marca, en conjunció a l’espai d’intervenció. En el procés, es creen una sèrie de codis tipogràfics, cromàtics i pictogrames que li donen identitat a més de la funció dels senyals.

També trobem els projectes muntatges expositius o disseny expositiu, realitzacions i muntatge d’exposicions o esdeveniments puntuals i amb una funció determinada i efímera d’intervencions en diferents espais.