PACKAGING

A Arsblanc ens hem especialitzat en packaging de productors ecològics i de proximitat, tant en el sector de l’alimentació com en la cosmètica. Per nosaltres és molt important un bon disseny de packaging. I així, comunicar els valors de la marca al consumidor i posicionar-la favorablement en el punt de venda.

Per tant, com en altres elements del disseny, tenim molt en compte l’ecologia i busquem la millor solució ambiental a l’hora de dissenyar els envasos i les etiquetes. Això ho aconseguim escollint acuradament els papers i materials que utilitzarem, sobretot prioritzant els reciclats i tintes vegetals o buscant un segon ús als elements de packaging.