WEB DESIGN O DISSENY DE PÀGINES WEB

La pàgina web és un component fonamental en la comunicació de la nostra marca o servei. Per això, a Arsblanc creiem que un bon disseny web concorda amb el branding de la marca, ens dóna visibilitat i ens posiciona favorablement en la web. De manera que des d’Arsblanc, ens podem encarregar del contingut fonamental de la web, principalment de les imatges i els textos. També cuidem que sigui un disseny responsive, tingui una bona usabilitat i connexió amb el correu i les xarxes socials.