PROJECTES D’ECODISSENY GRÀFIC

Per Arsblanc la sostenibilitat és fonamental. Per això ens basem en l’ecodisseny gràfic per a realitzar els nostres projectes. L’ecodisseny o disseny ecològic és la incorporació de criteris ambientals en totes les etapes del cicle d’un producte com el disseny, la producció, l’utilització i el reciclatge, esforçant-se per reduir l’impacte ambiental. Per tant el medi ambient és un factor més a considerar a l’hora de prendre decisions en la realització d’un producte o servei.

I ho fem en primer lloc, sabent l’impacte ambiental dels diferents materials: papers, tintes, packagins, … I també economitzant recursos materials, utilitzant materials reciclats, tenint en compte l’edició i la impressió. Apliquem la regla de les 3 R: reduir, reciclar i reutilitzar.